Wallpaper Submission: Kohakutou

Light:

Dark:

2 Likes